Strategie Innovatie & Organisatieontwikkeling

strategieontwikkeling - organisatie inrichting – toezicht & governance – positioneringsvragen - flexibilisering en innovatie bedrijfsprocessen – optimalisering financieel management - facilitering conferenties – procesbegeleiding

Bedrijfsvoering Prestatieverbetering & Professionalisering

interim management – prestatieverbetering - doorlichting werksystemen - management development - coaching & training van toezicht bestuur & management – verandermanagement - professionalisering HR-beleid

Fusie Samenwerking & Verzelfstandiging

haalbaarheidsstudies – fusiebegeleiding - business cases - sourcing – implementatiebegeleiding - inrichting gezamenlijke bedrijfsvoering/shared services – verzelfstandiging - samenwerking publiek-privaat

Strategie Innovatie & Organisatieontwikkeling

Bedrijfsvoering Prestatieverbetering & Professionalisering

Fusie Samenwerking & Verzelfstandiging