Publicaties

Boeken

 • Gansewinkel, H. van, L. Römkens en W. Spee (redactie), (2008). Complexiteit Hoera! – Kansen en krachten in hedendaags onderwijs, Arnhem: Interstudie NDO.

 • Bruijns, V., W. Egberink en H. van Gansewinkel (redactie), (2004). Het kind en het badwater – sturingsdilemma’s in het onderwijs. Utrecht: Lemma.

Selectie Artikelen

 • Drenthen. D. - Impuls passend onderwijs West, (2022), interview aantal partners uit de Ontwikkelgroep project Impuls A'dam West (Lyda Lissenburg PI-scholen, Amarens Visser AMOS, Marieke Wolfsen Viertaal, Hans Klaassen STWT, Hans van Gansewinkel), in: SWV Update januari '22, SWV PO Amsterdam-Diemen.

 • Schutte, A. – interview Hans van Gansewinkel, (2019), Fuseren kun je leren, in: Hier begint het, AVES, Emmeloord.

 • Venrooy, A. van, N. Verbeij, J.W. van Stijn, J. van Triest, H. van Gansewinkel, P. Loonen en M. van Rossum, (2015), Moderne, gezonde en lerende onderwijsorganisaties. M&C Management & Consulting nr. 2.

 • Gansewinkel, H. van en H. ter Braak, (2013). Opbranden of Opwekken. Taal en energie in processen van fusie en –samenwerking. WagenaarHoes Magazine, december.

 • Vijlder, F. de, M. Verschoor, M. Rozema, J. van Velden en H. van Gansewinkel, (2012). Interne middelenverdeling in het primair onderwijs - verkenning ten behoeve van de BOPO. Uitgave van Hogeschool Arnhem Nijmegen en Ernst & Young.

 • Gansewinkel, H. van & E. van den Blink, (2011), Doorrekening Actieplan MBO Focus op Vakmanschap 2011-2015.

 • Geenen, C. en H. van Gansewinkel, (2011). Niet loslaten maar anders vast houden: de rol van het toezichtkader in het spel tussen bestuur en intern toezicht, Dyade Magazine, Mei.

 • Hemels, I., (2010). De schaamte voorbij, interview Frans de Vijlder, lector HAN, & Hans van Gansewinkel, directeur Interstudie NDO, in: Kader Primair, nr. 8, AVS Utrecht.

 • Gansewinkel, H. van & F. de Vijlder, (2010). Weg met managementschaamte, opiniërend artikel op Science Guide, februari, online nieuwsmagazine voor het Hoger Onderwijs .

 • Gansewinkel, H. van, A. Taen en H. Wassink, (2006), Complexer vragen, complexer advieswerk: over de veranderende competenties van adviseurs in: Meso-magazine, nr. 151, Kluwer, Alphen aan den Rijn.

 • Bakker, A., H. van Gansewinkel en N. Schoenmakers, (2002), Resultaatsturing binnen onderwijsinstellingen, van concepten naar implementatie, in: Meso-magazine, nr. 127, Kluwer, Alphen aan den Rijn.

 • Bakker, A., V. Bruijns, H. van Gansewinkel en N. Schoenmakers, (2002), Resultaatsturing en competentiemanagement, evenwichtskunst tussen sturingsmodel, informatiesystemen en gedragsontwikkeling, in: Th&ma Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management, nr. 4, Elsevier, Den Haag.

 • ROC Leiden, H. van Gansewinkel (CGE&Y), I. Bontius (CINOP), (2001), Integrale aanpak rendementsverbetering, ROC Leiden, Leiden.

 • Weeber, F. – interview Van Gansewinkel en Besters (CG)E&Y, (2001), Gat tussen taken en middelen ROC´s onoverbrugbaar, Bve Raad initieert onderzoek bedrijfsvoering, in: Bve Radius, nr. 7 maart 2001, De Bilt.

 • Vonderen, J. van - interview Van Gansewinkel E&Y, (2000), Potten de scholen onnodig veel op?, bedrijfsvoering en financiële positie VO, in: Over Onderwijs Tijdschrift voor bestuur en management van openbare en algemeen toegankelijke scholen, VOS/ABB, VNG Uitgeverij, Den Haag.
hvg-3684-efa6fc0a085dc0459a54b88d71af1ea1
Het kind en het badwater.
hvg-3687-9be1614e8391aa48630c5f013be1b7bb
Complexiteit. Hoera!