Opdrachtgevers

Brancheorganisaties

VSNU - Vereniging Hogescholen - MBO Raad - AOC Raad - VO Raad - PO Raad - VNG - Bravo - CAO Tafel PO - CAO Tafel MBO (stuurgroep Fuwa 2.0) - GO Raad/ LECSO & SBO Werkverband - SIMÉA

Hybride / for profit

Rathenau Instituut KNAW - Unesco IHE - CPS - CINOP & ECBO - Achmea - Dyade - Interstudie NDO - Nuffic

Onderwijs

Aves Noordoostpolder Kampen Vollenhove - AWBR Amsterdam West - Lucas Onderwijs Den Haag - Stichting ACIS Hoeksche Waard - Koninklijke Auris Groep - Stichting BOOR Rotterdam - Stichting Blosse - Onderwijsgroep Elevantio - OZEO - SWV Amsterdam-Diemen - SWV Rijn & Gelderse Vallei - SWV Deventer VO - SWV Zuid Oost Utrecht - SWV De Liemers - SWV Zeeluwe - Ambion: Scholennetwerk De Basis & Onderwijsgroep Primus - De Onderwijsspecialisten - Stichting Volare - Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid Nederland - Bestuurlijk overleg Barneveld Scherpenzeel - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs - Veluwse Onderwijs Groep - Trevianum scholengroep Sittard - Ostrea Lyceum & Scholengroep Pontes - Metameer - SVO Parkstad Limburg - Coalitie VO en PO besturen Harderwijk - HB Alliantie - Netwerk Chinese Taal & Cultuur - Netwerk Tweetalig Onderwijs - ROC Eindhoven - ROC Noorderpoort - ROC Mondriaan College - ROC Leiden - ROC Aventus - ROC Leeuwenborgh - Hogeschool van Arnhem & Nijmegen - Universiteit Maastricht

Overheid

Provincie Zuid Holland - Gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Diemen, Epe, Groningen, Harderwijk, Nunspeet, Texel, Terneuzen, Hulst, Sluis, Haarlem, Purmerend, Wijk bij Duurstede - Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen - Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid - Ministerie van Economische Zaken Landbouw & Innovatie - Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overig publiek

Nederlands Agentschap Erasmus + - Europese Agentschappen Erasmus + - Bureaus Rechtshulp Amsterdam Haarlem Utrecht Amersfoort - ‘s Heerenloo Zorggroep - Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen - Stichting Eigen Wijs - Stichting KOM Kinderopvang - Stichting Koppel Swoe - VU Medisch Centrum - Onderwijsvakorganisaties Litouwen, Duitsland, Hongarije en Israel