MBO Raad

Uitvoeringstoets Actieplan Minister OCW Focus op Vakmanschap

De MBO Raad is de brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn 69 onderwijsinstellingen aangesloten.

De Minister van Onderwijs formuleerde voor de periode 2011-2015 een Actieplan als kwaliteitsimpuls voor de sector. De MBO Raad verwachtte hiervan een aanzienlijke financiële impact. Ook werden vanuit de instellingen vraagtekens gesteld bij aspecten van uitwerking en uitvoerbaarheid. Dat ging vooral over vier thema’s rondom intensivering en verkorting van MBO opleidingen:

Samen met de instellingen en de MBO Raad zijn aannames gedaan over de concretisering van deze vier thema’s. Zo konden de concrete consequenties voor de uitvoering van de opleidingen in de praktijk bepaald worden en zijn de kosten doorgerekend.

De uitkomsten van deze uitvoeringstoets zijn door de MBO raad ingebracht in het publieke debat en in de vervolggesprekken over de realisatie van het Actieplan met de directie MBO van OCW. Zo zijn aanpassingen en een meer exacte invulling van het Actieplan tot stand gebracht. Ook is door een aantal instellingen actief gebruik gemaakt van de aannames en doorrekeningen bij de invoering van het Actieplan in het eigen ROC, AOC of vak-instelling.