Rathenau Instituut

Vergroting Marktfinanciering

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie. Daartoe doet het Instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

Advies en implementatiebegeleiding is verleend om het Rathenau Instituut te helpen om een groter deel van haar inkomsten uit de markt te halen, naast de publieke financiering door OCW. De interne bedrijfsvoering, het HR beleid, de planning en control en de externe verantwoording zijn na deze advisering aangepast aan de nieuwe eisen. Daartoe is voor de periode 2012-2015 een business case ontwikkeld, samen met de kernafdelingen Technology Assessment en Science System Assessment, ondersteund door de interne staf. In de tweede fase daarna is ondersteuning verleend aan de eigen projectmanager bij de invoering van de veranderagenda.

Zo zal het Rathenau Instituut in staat zijn – met behoud van de huidige identiteit, missie en wetenschappelijk onafhankelijke positie – in 2016 circa 25% van de begroting uit externe financiering te halen. Een grotere variëteit aan opdrachtgevers draagt voor het instituut nationaal en internationaal bij aan een bredere verspreiding van de interventie-activiteiten, verschaft het instituut een groter podium en verbreedt de aansluiting met maatschappelijk relevante actoren.