Vereniging Hogescholen

Facilitering voorzittersconferentie

De Vereniging Hogescholen (VH; voorheen HBO raad) vertegenwoordigt de belangen van de 37 Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Jaarlijks organiseert de vereniging een tweedaagse voorzittersconferentie met de bestuursvoorzitters van de instellingen.

Op verzoek van het bestuur van de VH is in 2011 de facilitering verzorgd van deze conferentie. Daarin stonden vier thema’s centraal, waarop de sector in die periode maatschappelijk kwetsbaar werd geacht:

De conferentie is inhoudelijk en procesmatig voorbereid door een team van facilitators in nauwe samenwerking met het bestuur en het bureau van de vereniging. Voor elk van de vier kernthema’s zijn position papers en centrale vragen opgesteld. Deze zijn op de conferentie beantwoord.

De uitkomsten zijn vertaald in een adviesrapport aan het verenigingsbestuur. Op basis daarvan zijn door de algemene ledenvergadering, een aantal weken later, besluiten genomen. De vier kernthema’s zijn daarna tot vast onderdeel geworden van de bestuurlijke agenda en de afspraken van de branche met politiek en samenleving over de te leveren prestaties en kwaliteitsnormen.